Amstelstation Amsterdam

Wachten wordt verblijven

Het ontwikkelen van de omgeving van het Amstelstation past in de ambitie van Amsterdam om uit te groeien tot een welvarende en leefbare metropool. Het stedenbouwkundig plan zet daarom in op de realisering van een uitnodigend, levendig en veilig stationsplein. Om dat te bereiken moet de wirwar van infrastructuur worden aangepakt. Tram en bus krijgen een nieuwe plek dichtbij het historische stationsgebouw. Het autoverkeer wordt op een lommerrijke laan gebundeld, zodat voetgangers en fietsers weer volop de ruimte krijgen. Rondom het plein verrijzen vier mixed use gebouwen met 500 woningen, winkels, werkruimten, horeca en een hotel: wachten wordt verblijven!

 

De gemeenteraad van Amsterdam heeft het stedenbouwkundig plan in 2009 en het bestemmingsplan in 2012 vastgesteld. De bouw van de 100 meter hoge Amstel Tower met parkeergarage én nieuw busstation is inmiddels gestart. De restauratie van H.G.J. Schelling's monument uit 1939, onderdeel van De Collectie / bijzondere stationsgebouwen in Nederland, volgt spoedig daarna.

Details

Datum
2003-2023
Product
Stedenbouwkundig programma van eisen, stedenbouwkundig plan en ontwerpcoördinatie
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Projectwebsite
Gemeente Amsterdam
Contactpersoon
Marek Vogt
marekvogt@welovethecity.eu
In samenwerking met
UrbanOffice