Stadsassen & Transformatiezones

China in de polder?

De Nederlandse overheid lanceert in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) het concept “Stadsas”. De MIRT-verkenning A1-zone suggereert dat deze verbinding tussen snelweg en station een groot economisch potentieel heeft en om bundeling van verkeer en stedelijke verdichting vraagt. Het beeld van een Chinese hoogbouwcorridor doemt op. Dit beeld staat echter op gespannen voet met ambities op het gebied van duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en identiteit. De pilotstudie Stadsas Deventer verkent dit spanningsveld aan de hand van de 3 T’s: Transformatie, Typologie en Transfer. De uitkomst van de studie laat zien hoe groot de discrepantie tussen theoretisch concept en de implementatie in een echte stad is.

 

De stuurgroep Programma A1-zone heeft de pilotstudie aangeboden aan de gemeente Deventer die het als één van de drie bouwstenen voor de nieuwe structuurvisie beschouwt. 

Details

Datum
2010-2011
Product
Pilotstudie
Opdrachtgever
Stuurgroep Programma A1-zone met support van Mooi Nederland
Projectwebsite
A1-Zone website
Contactpersoon
Andries Geerse
andriesgeerse@welovethecity.eu
In samenwerking met
Royal HASKONING