Ruilplan Winterswijk

Stedelijke herverkaveling

Winterswijk heeft een traditie in het herbestemmen en transformeren van bestaand vastgoed. De bezettingsgraad in het centrum is daardoor hoog. Concentratie van overheidsdiensten zorgt op een aantal plekken echter voor leegstand. De gemeente reageerde dan ook positief op het initiatief van het Rijksvastgoedbedrijf. Die is bereid om het voormalige belastingkantoor te slopen, mits dat leidt tot een 'vastgoedcarrousel'. Ruim 70 eigenaren, investeerders, bewoners en andere smaakmakers participeerden in deze stedelijke herverkaveling. Het resultaat: een reeks ruildeals waarmee overbodige vierkante meters aan de markt worden onttrokken en de vraag zich op de ruimtelijk en economisch beste plekken concentreert.

 

Ruilplan Winterswijk is het vervolg op het werkprogramma De Winterswijkse Aanpak, de bottom-up vernieuwing van het centrum in de periode 2007-2012 met een investering van ruim €63 miljoen.

Details

Datum
2007-heden
Product
Ontwikkeling en implementatie werkprogramma & ruilplan
Opdrachtgever
Gemeente Winterswijk & Rijksvastgoedbedrijf
Projectwebsite
https://www.100procentwinterswijk.nl/
Contactpersoon
Larissa Guschl
larissa@welovethecity.eu