Kolenkitbuurt Amsterdam

De straat op!

De Kolenkitbuurt is, tot verdriet van haar bewoners, uitgeroepen tot nummer 1 op de lijst van Vogelaarwijken. Want zij geloven in hun buurt. De sociale, economische en ruimtelijke vernieuwing zijn in volle gang. Sociaal empowerment schept kansen op het gebied van werk, scholing en integratie. De onderliggende structuur van Cornelis van Eesteren blijkt een robuuste drager voor een geleidelijk proces van restauratie, sloop en nieuwbouw. Het open bouwblok wordt opnieuw uitgevonden: het tuinblok. De semi-private encroachment slaat de brug tussen ‘mijn woning’ en ‘onze straat’. Het moet uitgroeien tot de architectonische expressie van multicultureel initiatief en betrokkenheid.

 

De woningcorporaties Far West en Eigen Haard hebben 250 bestaande woningen gerestaureerd en 450 nieuwe woningen gebouwd. Het totale programma omvat ca. 1.850 woningen en 20.000 m2 werken & voorzieningen.

Details

Datum
2001-2016
Product
Vernieuwingsplan, uitwerkingsplannen, plan openbare ruimte & supervisie
Opdrachtgever
Stadsdeel Bos en Lommer, AWV, Eigen Haard en Far West
Projectwebsite
Project Kolenkit
Contactpersoon
Andries Geerse
andriesgeerse@welovethecity.eu