Feijenoord Rotterdam

Resilient Quarter

Feijenoord is mooi en kwetsbaar. De wijk ligt op een geweldige plek in de bocht van de rivier. Een rijke schakering van bewoners uit meer dan 80 landen heeft hier een thuis gevonden. Feijenoord is ook kwetsbaar. De sociaal-economische positie behoort, net als de woningvoorraad, tot de zwakste van Rotterdam. Ook hun gezondheid is slechter dan elders in de stad. De kans is bovendien groot dat de wijk bij hoog water overstroomt. Dat vraagt om een robuust gebiedsconcept waar de huidige bewoners en avontuurlijke nieuwkomers op alle fronten beter van worden: Resilient Quarter Feijenoord! 

 

Bewoners zijn de belangrijkste investeerders in een wijk, maar soms zijn er blokkades die niet vanzelf oplossen. Resilient Quarter Feijenoord gaat uit van de kracht van bewoners en ondernemers, daarbij geholpen door een flexibele coalitie van partijen die bereid zijn om bestaande geldstromen op het gebied van wonen, werk, waterveiligheid, gezondheid en energie te bundelen. En dan kan er veel.

Details

Datum
2012-2016
Product
proeftuin, gebiedsconcept en business case
Opdrachtgever
eigen research
Contactpersoon
Larissa Guschl
larissa@welovethecity.eu
In samenwerking met
Platform 31 / Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)