Twekkelerveld Enschede

Dynamische Investeringsagenda

Veel bewoners en ondernemers hebben ideeen om het woon- en leefmilieu in hun wijk te verbeteren. Daarvoor zijn weinig middelen van rijkswege beschikbaar. Enschede moet het dus vooral zelf doen. Dit vraagt om 'ontschotten', het slim combineren van bestaande instrumenten en middelen rondom een gedeelde visie. Gemeente, woningcorporaties en WeLoveTheCity hebben samen een prototype van zo'n Dynamische Investeringsagenda (DIA) gemaakt. Dit prototype beschrijft de stap van droom naar daad in Twekkelerveld, een van oudsher hechte gemeenschap die in toenemende mate onder druk staat. Bewoners verwachten samenwerking en actie. De DIA partners zijn daarom voortvarend aan de slag gegaan om van 1+1 drie te maken.

Details

Datum
2018
Product
Prototype
Opdrachtgever
gemeente Enschede, De Woonplaats, Domijn & Ons Huis
Contactpersoon
Rahul Dewan
rahul@welovethecity.eu