Diezerpoort Zwolle

Wijk waardering

Lang is geprobeerd om Diezerpoort als probleemwijk te bestempelen, maar gelukkig is dat niet gelukt! Het gebied barst van de kwaliteiten, al zijn die tot op heden nog onvoldoende benut. Het ontwikkelingsplan zet in op stedenbouwkundige acupunctuur, 2 X 5 kleinschalige coalities annex projecten die de sociale, economische en ruimtelijke structuur van de wijk versterken.

 

Het deelgebied Dieze Oost met haar ‘licht, lucht & ruimte’ verkaveling en kleine woningen wordt niet gesloopt, maar gerestaureerd. Want de vele jongeren en starters in Zwolle blijken wel degelijk belangstelling te hebben voor een authentieke fifties flat op een steenworp afstand van de binnenstad.

Details

Datum
2008-2011
Product
Cultuurhistorische verkenning en ontwikkelplan
Opdrachtgever
Gemeente Zwolle en woningbouwcorporaties SWZ en deltaWonen
Projectwebsite
De Diezerpoort in het kort
Contactpersoon
Andries Geerse
andriesgeerse@welovethecity.eu
In samenwerking met
UrbanOffice