Dieze Bruggen 's-Hertogenbosch

Voorsorteren op verstedelijking

De nieuwe spoor- en autobruggen over de middeleeuwse Dieze liggen in een soort niemandsland. Maar schijn bedriegt. Dit gebied ontwikkelt zich de komende jaren tot Waterkwartier, hét woon-, werk- en leisuregebied van ’s Hertogenbosch. Het technische referentieontwerp bestond helaas slechts uit simpele betonnen bakken met daaronder een woud van kolommen. Onze ontwerpverkenning en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan tonen een andere ambitie: vijf bruggen die door hun zorgvuldige situering het stedelijk weefsel versterken en door hun industriële vormgeving de toon zetten voor de beoogde verstedelijking.

 

Deze ambitie kost geld. Het ministerie van IenM, ProRail, de provincie Noord-Brabant en de gemeente 's-Hertogenbosch hebben gelukkig tóch gekozen voor de toekomst van de stad. Omdat de laatste brug in 2015 is opgeleverd, kun je de meerwaarde van hun extra investering zelf gaan bekijken. Wat een plek!

Details

Datum
2011-2015
Product
Beeldkwaliteitsplan
Opdrachtgever
Gemeente's-Hertogenbosch en ProRail
Projectwebsite
Sporen Den Bosch
Contactpersoon
Andries Geerse
andriesgeerse@welovethecity.eu
In samenwerking met
Architectenbureau Marius van den Wildenberg